0
News
22 November 2017

GLASSBEL is implementing a project co-financed by the European Union

Glassbel Baltic is implementing a project co-financed by the European Union

Glassbel Baltic is one of the largest architectural glass manufacturers that owns factories in Belarus and Lithuania.

UAB Glassbel Baltic is one of the largest manufacturers of architectural glass in the world with factories in Belarus and Lithuania. The company offers a wide range of products ranging from architectural insulating glass units and extra-large bulk glass to the implementation of specific requirements such as fire resistance, electromagnetic radiation protection or explosion resistance. Highly qualified specialists are needed to meet the high expectations of our clients and to implement complex, innovative projects. For this reason, the company implements the Project to train current and future employees of the company, providing them with the specific competencies necessary to perform their direct job functions in their daily work.

The project is partly funded by the European Social Fund under the European Union Funds Investment Action Program 2014-2020 Priority 9 „Public Education and Improvement of Human Resources Potential” no. 09.4.3-ESFA-T-846 „Training for Foreign Investors“.

The total value of the project is 396 513,10 EUR, of which 237 907,86 EUR comes from the European Social Fund and 158 605,24 EUR from the company's own contribution.

UAB "Glassbel Baltic" įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Glassbel Baltic“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „UAB „Glassbel Baltic“ darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0003 (toliau – Projektas).

 

UAB „Glassbel Baltic“ yra vienas didžiausių architektūrinio stiklo gamintojų pasaulyje, turintis gamyklas Baltarusijoje ir Lietuvoje. Įmonė siūlo platų produkcijos asortimentą – nuo architektūrinių izoliacinių stiklo paketų ir ypač didelių gabaritų atskirų stiklų gamybos iki konkrečių reikalavimų, tokių kaip atsparumas ugniai, apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės ar atsparumas sprogimui, įgyvendinimo. Siekiant patenkinti aukštus klientų lūkesčius, įgyvendinti sudėtingus, inovatyvius projektus, reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai. Dėl šios priežasties įmonė įgyvendina Projektą, siekdama apmokyti esamus ir būsimus įmonės darbutojus, suteikiant jiems specifines kompetencijas, būtinas kasdieniniame darbe atliekant tiesiogines darbo funkcijas.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Bendra projekto vertė siekia 396 513,10 eurų, iš kurių 237 907,86 eurai sudaro Europos socialinio fondo lėšos, o 158 605,24 eurai - įmonės nuosavas indėlis.


GLASSBEL is implementing a project co-financed by the European Union
Please open the mobile version.