0
News
12 November 2020

Notification of prepared reorganization conditions and future reorganization

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS UAB „GLASSBEL EU“ ir „GLASSBEL BALTIC“, UAB REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

UAB „GLASSBEL EU“ ir „GLASSBEL BALTIC“, UAB, praneša, kad yra parengtos UAB „GLASSBEL EU“ ir „GLASSBEL BALTIC“, UAB  reorganizavimo sąlygos.

Reorganizuojama bendrovė – UAB „Glassbel EU“  (Teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė, reg. Adresas Pramonės g. 11, Klaipėda, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 302781903, PVM kodas LT100007102014, Registras: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, įstatinis kapitalas 75 296,00 EUR, padalintas į 2 600 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali verte yra 28,96 Eur);

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – „Glassbel Baltic“, UAB, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, reg. adresas Pramonės g. 11, Klaipėda, Lietuvos Respublika, reg. kodas 300630728, PVM kodas LT100002864516, registras – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, Įstatinis kapitalas 2 545 265,44 Eur, padalintas į 87 889 nematerialiąsias paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 Eur.

Po reorganizavimo UAB „Glassbel EU“ kaip juridinis asmuo baigia savo veiklą, o „Glassbel Baltic“, UAB, tęs savo veiklą pavadinimu „Glassbel Baltic“, UAB.

Po reorganizavimo veiksiančios „Glassbel Baltic“, UAB, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, reg. adresas Pramonės g. 11, Klaipėda, Lietuvos Respublika, reg. kodas 300630728, PVM kodas LT100002864516, registras – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, Įstatinis kapitalas 2 620 561,44 Eur, padalintas į 90 489 nematerialiąsias paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 Eur.

Po reorganizavimo visos UAB „Glassbel EU“ teisės ir pareigos, įskaitant teises ir pareigas pagal visus sandorius, o taip pat ir turtas, pereina „Glassbel Baltic“, UAB ir tokie sandoriai ir turtas įtraukiami į „Glassbel Baltic“, UAB buhalterinę apskaitą nuo „Glassbel Baltic“, UAB pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Su LR Civilinio kodekso 2.96 str. 4 dalyje bei LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 dalyje išvardintais dokumentais galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., bendrovės Glassbel Baltic“, UAB patalpose adresu Pramonės g. 11, Klaipėda, taip pat reorganizavimo sąlygos skelbiamos Glassbel Baltic“, UAB interneto svetainėje Notification of prepared reorganization conditions and future reorganization
Please open the mobile version.